STRATEGIE

Známe-li kdo jsme a kam míříme – Brand positioning,  připravíme komunikační strategii, která zahrnuje veškeré komunikační kanály relevantní pro stanovoné cílové skupiny.

Realizujeme krátkodobé taktické kampaně, případně pomáháme sestavit dlouhodobé komunikační plány.

Revidujeme stávající sdělení a pomůžeme vytvořit dlouhodobý komunikační koncept – Big Idea

Komunikační kanály:

  • TV
  • OOH
  • Print
  • Direkt komunikace
  • Digitalní prostor a social media
  • Krizové PR