ROI

Podstatnou součástí služeb je nastavení marketingový cílů a průběžný monitoring naplnění těchto cílů v rámci realizované komunikační strategie prostřednictvím  reportů a dashboardů.

Monitorování návratnosti vložených prostředků s ohledem na stanovém cíle.

  • přesné cílení
  • relevance, zásah a frekvence 
  • visibilita a zásah
  • oncentrace na klienta a zvolenou strategii